Речник српског језика

субота, 11. септембар 2010.

Преглед активности у школској 2009/2010. години

   Школска библиотека Основне школе " Браћа Новаков " у Силбашу испунила је основне задатке и циљеве из Плана који је себи задала на почетку школске године.
   Оно што је најбитније васпитно образовна делатност је била веома плодна ове године. Успели смо да одржимо, штавише, повећамо број посета и позајмљених књига из школске библиотеке. Ученици полако стичу навику да им књига може дати одговор на бројна питања, наручито као вид побољшања у настави. Рад библиотечке секције текао је према плану и програму. Ове године чланови секције били су ученици трећег, четвртог и седмог разреда. Успели смо да осим редовних задужења побудимо и њихову  креативност па, су  између осталог написали драмски текст, који су касније одглумили ученицима првог разреда, учествовали су у изради паноа. Наручито је било занимљиво упоређивање књижевног дела и филма, односно колико је екранизација успешна на примеру дела Игора Коларова " Аги и Ема". Сарадња са наставницима је и ове године била коректна. Наставници  су сад већ добро упознати са фондом библиотеке, па су зато били добри посредници да ученици дођу до праве информације.
   Набавка књига ове школске године је била неизвесна због материјалних средстава, али смо фонд ипак успешно увећали при крају школске године. Међутим, свакако треба истаћи да смо библиотеку обогатили Речником Матице српске, као и Правописом српског језика у издању Прометеја. Ове године било је неколико поклон донација. Ученици осмих разреда у Силбашу поклонили су око стотину књига, а готово исто толико добили смо од удружења Словака из Словачке. Наставили смо са редовном набавком неколико часописа: Библиотечки путоказ, Иновације у настави, Хемијски преглед...  
   Учествовањем у јавном животу школе кроз рад секције испунили смо један од видова јавне делатности библиотеке. Коришћен је сваки тренутак да се промовише књига и приближи ученицима. Ове године библиотекар је је одржао ЧОС у свим нижим разредима, а циљ ових часова је да ученици стекну свест какве им све могућности пружа библиотека.
     Библиотека у Парагама сада већ по навици функционише у оквиру својих просторија уз несебичну помоћ и сарадњу учитељица. Може се рећи да јој је то само побољшало рад и укључило све ученике и наставнике да је користе чешће и ефектније. Она је пресвега замишљена да буде  за издавање лектире, а ове године је дефинитивно прерасла тај задатак и постигла своју праву функцију.
   Не треба запоставити рад школске библиотеке ни у Силбашу, ни у Деспотову јер о томе сведоче преглед дневне, односно месечне статистике, а свакако и број учесника који су били чланови библиотечке секције. Међутим, чињеница је да се тражи стални напор да масовни медији не узму примат. Било би лепо кад би имаали могућности да се библиотека претвори у библиотечко-информациони центар јер то су захтеви које пред нас поставља ново време. 


                  
     


         Силбаш,11. 6. 2010. 
  
   Библиотекар
Марија Милосављев
                                                                             
                                                                                                                                                                                 

1 коментар:

Анониман је рекао...

Svaka čast!Na blogu ima raznih poučnih zanimljivosti.